(QBĐT) – Ngày 18-12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì.
 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Quảng Bình
Trước yêu cầu thực tiễn của công tác giám định tư pháp và nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh, phòng chống tham nhũng trong tình hình mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 10-6-2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. 
 
Theo đó, luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật năm 2012 liên quan đến: phạm vi giám định tư pháp; nguyên tắc thực hiện giám định; hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp gắn với cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; quyền và nghĩa vụ của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc…
 
Bên cạnh đó, luật này sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức giám định tư pháp công lập; điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; trưng cầu giám định; thời hạn, kết luận, hồ sơ, chi phí giám định; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý đối với công tác giám định tư pháp; trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với công tác giám định tư pháp.
 
Để đẩy mạnh việc triển khai thi hành luật, Bộ Tư pháp đã yêu cầu các bộ, ngành và UBND cấp tỉnh quan tâm, tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ, nội dung đã được luật quy định; tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý công tác giám định tư pháp…
 
Văn Minh

 

,
0/5 (0 Reviews)